OUR HISTORY

ในปี พ.ศ. 2540 เกิดภาวะราคาผลไม้ตกต่ำต่อเนื่อง ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ในฐานะคนเมืองจันทน์ผู้ภาคภูมิใจในความเป็นเมืองแห่งผลไม้ Chanthaburi Global Foods จึงลงมือทดลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ถึง 3 ปี และบุกเบิกเทคโนโลยีต่างๆ จนสามารถนำเอา เทคโนโลยีถนอมอาหารด้วยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสุญญากาศ (Vacuum Freeze Drying) เข้ามาใช้เป็นเจ้าแรกๆ ของเมืองไทย ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะถนอมผลไม้แบบไม่ผ่านความร้อน ทำให้ผลไม้ยังคงรูปทรง กลิ่น รสชาติและสารอาหารตามธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใดๆ โดยไม่ต้องใช้สารปรุงแต่ง หรือวัตถุกันเสีย วิธีการนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มปริมาณในการส่งออกได้มากขึ้น เมื่อทางเรารับซื้อผลผลิตและนำมาแปรรูปเพื่อส่งออก

ชาวสวนในท้องถิ่นก็สามารถขายผลผลิตได้ใน ราคาที่สมเหตุสมผล และผ่านช่วงวิกฤตดังกล่าวอย่างภาคภูมิใจที่ผลผลิตของตน สามารถทำชื่อเสียง ส่งออกไปยังต่างประเทศและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก

ปัจจุบัน เรายังคงรักษาสัมพันธภาพอันดีกับกลุ่มชาวสวน ซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนญาติ พี่น้องของเรา มีการทำสัญญาซื้อขาย Contract Farming เพื่อประกันราคาให้ชาวสวนได้รับ ความเป็นธรรม และยังเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมออีกด้วย นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และยังคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมถึงชุมชนรอบโรงงาน โดยมีระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย มีการจำกัดขยะโดยหน่วยงานภายนอก และนำวัตถุดิบเหลือใช้จากผลไม้ไปเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย

ทุกคนรู้จัก ‘จันทบุรี’ ในนามเมืองแห่งผลไม้

เพราะมีทรัพยากรดินที่สมบูรณ์และสภาพอากาศเหมาะสม ทำให้ผลไม้จากจันทบุรีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คนติดใจไม่รู้ลืม และด้วยความภูมิใจในการเป็นคนของเมืองผลไม้นี้เอง Chanthaburi Global Foods จึงทุ่มเทแรงกายแรงใจรักษามาตรฐานและความเป็นมืออาชีพมานานกว่า 20 ปี เพื่อที่จะนำผลไม้ที่เติบโตด้วยความรักและความเอาใจใส่ของเกษตรกรในเมืองนี้ ไปสู่ชาวโลกให้ได้ลิ้มลองเพื่อที่จะหลงรักผลไม้เมืองจันท์เช่นเดียวกับเรา

MixFruit3

WHAT WE DO

Chanthaburi Global Foods คือผู้ผลิตสินค้าผักและผลไม้อบแห้งแบบแช่แข็งสูญญากาศ (Freeze-dried Fruits & Vegetables) ด้วยเป้าหมายที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพดีให้ถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังผลิตสินค้าแช่แข็ง (Frozen Product) ได้แก่ผักและผลไม้แช่แข็งอีกด้วย

กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามระดับมาตรฐานสากล ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งแบบรวดเร็ว (Flash Freezing technology) ทำให้สินค้าแช่แข็งของเราสามารถคงความสดใหม่และรสชาติไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

QUALITY ASSURANCE