CGF

จากความตั้งใจของ Chantaburi Global Food ที่อยากจะนำพาผลไม้ไทยไปสู่ตลาดโลก เราจึงมุ่งมั่นในการหาทางพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอมา จนกระทั่ง เราได้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสุญญากาศ (Vacuum Freeze Drying) มาใช้กับผลไม้ ซึ่งทำให้เราสามารถยืดอายุของผลไม้ไว้ได้โดยไม่เสียรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ จนกลายเป็น CGF ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่เราภาคภูมิใจ