CGFREEZE-DRY

Fruit Vegetable and Herb  Freeze-dry

Get Adobe Flash player

แช่งแข็งแบบแห้ง

      ผลิตภัณฑ์แช่แข็งแบบแห้ง : CGF จะเลือกแต่วัตถุดิบที่ สด มีคุณภาพสูงสุด เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์แช่งแข็งแบบแห้ง โดยการใช้กระบวนการ แช่แข็งแบบสุญญากาศ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเก็บรักษาอาหารในระยะยาว กระบวนการ VFD จะรักษารสชาติดั้งเดิม กลิ่น สี ลักษณะและสารอาหาร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์แช่แข็งแบบแห้ง ยังมีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนาน โดนไม่ใส่สารปรุงแต่ง